Struktur Kurikulum Ar-Rasyid

 

 

Komponen

Kelas

I

II

III

IV

V

A.Kurikulum Nasional

1.Pendidikan Agama Islam

4

4

4

4

4

1.Tematik

a.Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

2

2

b.Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4

c.Matematika

4

4

4

4

4

d.Ilmu Pengetahuan Alam

2

2

4

4

4

e.Ilmu Pengetahuan Sosial

2

2

2

2

2

f.Seni Budaya dan Prakarya

2

2

2

2

2

2.Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

2

2

2

2

2

Jumlah A

22

22

24

24

24

B.Kurikulum Lokal

1.English

2

2

2

2

2

2.Character Building

2

2

2

2

2

3.Basic Life Skill

2

2

2

2

2

4.Green Concept

2

2

2

2

2

5.Multiple Intelligences

2

2

2

2

2

Jumlah B

10

10

10

10

10

C.Kurikulum Keislaman

1.Tahsin dan Tahfiz

2

2

2

2

2

2.Monitoring Sholat Dhuha

5

5

5

5

5

3.Monitoring Sholat Dzuhur

5

5

5

5

5

4.Sholat Jumat

1

1

1

1

1

Jumlah C

13

13

13

13

13

D.Pengembangan Diri

1.Ekstra kurikuler wajib

2

2

2

2

2

2.Ekstra kurikuler pilihan

2

2

2

2

2

3.Upacara bendera

1

1

1

1

1

4.Fun Friday

1

1

1

1

1

Jumlah D

6

6

6

6

6

Jumlah A+B+C+D

51

51

53

53

53